0905 129 129
SonoClinic sa zúčastňuje na kurze www.zdravyporod.sk

Certifikát FETAL BRAIN IMAGING

12. decembra 2019

Počas svetového kongresu ISUOG (Medzinárodná spoločnosť pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve), ktorý sa konal 12.-16.10.2019 v Berlíne, absolvoval prof.MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH celkovo 14 hodín prednášok, workshopov a kurzov venovaných technikám zobrazenia a diagnostiky anomálii fetálneho mozgu. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získal certifikát Fetal Brain Imaging. Pánovi profesorovi srdečne blahoželáme!