0905 129 129
SonoClinic sa zúčastňuje na kurze www.zdravyporod.sk

Odborný kurz: Diagnostika vrodených vývojových chýb v prvom a druhom trimestri

12. júna 2020

Nenechajte si ujsť 11. ročník odborného kurzu vedeného pod záštitou prof. MUDr. Róberta DANKOVČÍKA, PhD., MPH na tému Diagnostika vrodených vývojových chýb v prvom a druhom trimestri. Od 8. – 11. októbra 2020 si budete môcť v Tatranskej Lomnici vypočuť odborné prednášky spojené s praktickým nácvikom diagnostiky, ktoré pre vás pripravili mnohí špičkoví odborníci z danej oblasti. Počet miest je limitovaný, viac informácii vám radi poskytneme na e-mailovej adrese dankovcik@gmail.com.