0905 129 129
SonoClinic sa zúčastňuje na kurze www.zdravyporod.sk

Presun termínu odborného kurzu v Tatranskej Lomnici

28. septembra 2020

Milí priatelia,

vzhľadom na nepríjemnú situáciu s pandémiou Covid-19 som sa rozhodol, že termín kurzu presúvam na jar 2021.
Na Covid semafore bol doteraz okres Poprad v “zelenej zóne”, no narastajúci počet infikovaných zmenil situáciu a tento okres sa presunul do “oranžovej” zóny.
Aj napriek faktu, že počet účastníkov spolu s organizačným tímom nepresiahne stanovený limit RUVZ Poprad a nariadenie hlavného hygienika /100 osôb/, predpokladaný denný nárast infikovaných na budúci týždeň /800 infikovaných/ ma núti presunúť termín na neurčito – jar 2021.
Nosnou časťou kurzu je praktická výučba na usg prístrojoch a pacientkach. Súčasné požiadavky RUVZ, kladené na kontakt s pacientom, nie je pri počte účastníkov a počte potrebných pacientok možné splniť. Kontrola zo strany RUVZ Poprad by viedla k okamžitému zrušeniu akcie.
Prípadný výskyt infekcie na kurze by mal nedozerné následky pre všetkých účastníkov akcie, ako aj ich rodiny a blízkych.
Verím, že situáciu chápete a že sa na kurze uvidíme o rok, v lepších podmienkach a v príjemnej atmosfére.